Dane

Daňový podvod zo strany daňového úradu: Súčasť podvodnej schémy


Vy alebo vaša spoločnosť sa môže veľmi jednoducho ocitnúť v hľadáčiku daňového úradu - a to bez vlastného pričinenia. Stačí, aby niekto z vašich dodávateľov alebo odberateľov nepodnikal čestne a správca dane na vás začne nazerať ako na spoločnosť, ktorá je súčasťou podvodnej schémy. Ak sa v podobnej podvodnej schéme nevedomky ocitnete, správca dane vám môže vypočítať vyššiu daň, nepriznať nárok na odpočet DPH a udeliť pokutu.

Z poctivého podnikania väzenie až na 8 rokov

V praxi sa stáva, že podnikateľ pokutu vyrubenú daňovým úradom zaplatí v domnení, že sa z danej podvodnej schémy vyviní - opak je však pravdou. Zaplatením pokuty sa podnikateľ prizná k trestnému činu a čakajú ho ešte náročnejšie procesy s políciou, vyšetrovateľmi a súdmi. Daný prípad môže nastať, ak pokuta vyrubená správcom dane presiahne sumu 2660 eur. Pri tejto sume sa daný čin klasifikuje už ako trestný čin a môže vám hroziť odňatie slobody od 1 do 8 rokov podľa závažnosti prípadu.

Chcete sa vyhnúť šikane zo strany daňového úradu?
Vyskúšajte Daňového hovorcu.

Daňový hovorca je spoľahlivý partner vo Vašom podnikaní. Daňový úrad Vám budeme držat od tela a Vy sa tak budete môcť naplno a bez starostí venovať svojmu podnikaniu.

 

Vyskúšať službu

Porušuje správca dane zákon?

Toto konanie je však zo strany správcu dane neprípustné a v rozpore so slovenským aj európskym právom. Správca dane vás nemôže obviniť z podvodu, keďže podľa trestného zákona je podvod trestný čin a takéto obvinenie môžu vzniesť len orgány činné trestnom konaní a rozhodne nie správca dane.

 

Správca dane používa daný postup buď nevedomky, kedy si nie je vedomý svojich kompetencii alebo zo zaužívanej (nesprávnej) praxe. Takáto situácia je však z hľadiska Slovenského i Európskeho práva absolútne neprípustná. Ak chce správca dane konštatovať, že vaše konanie bolo nezákonné až podvodné, máme tu judikát Európskeho súdneho dvoru, ktorý vyslovil záväzný názor pre všetky správne orgány a pre všetky daňové orgány v EU, že takto môže správca dane konať len ak preukáže, že zdaniteľná osoba vedela alebo mala vedieť, že uvedené plnenie zakladajúce právo na odpočítanie dane je súčasťou podvodu. Zjednodušene - ak nie ste podvodník, nikto ho z vás nemôže len tak bezdôvodne spraviť a preniesť na vás vinu vašich odberateľov alebo dodávateľov.

Ako sa voči podobným praktikám brániť?

Podobné situácie sa stávajú dennodenne v desiatkach až stovkách prípadoch nie len na Slovensku a môžu vyústiť do komplikovaných súdnych sporov kde nejde len o peniaze ale aj slobodu, preto je potrebné vedieť sa voči nim úspešne brániť a poznať svoje práva.

 

Ak nechcete riešiť podobné problémy s daňovým úradom, je tu pre Vás Daňový hovorca. Daňový hovorca postráži oprávnenosť požiadaviek správcu dane a zamedzí šikane zo strany daňového úradu.