Dane

Najčastejším pokutám z daňového úradu je koniec

Pokuta z daňového úradu

Podať daňové priznania a výkazy včas je povinnosťou každého podnikateľa a nedodržanie termínu nie je tolerované za žiadnych okolností - a to ani v prípade ak je server daňového úradu preťažený, alebo pre technické problémy nie je možné podanie odoslať.

To však pochopiteľne nie je problém daňového úradu ale váš a pri každom jednom omeškaní vám daňový úrad automaticky vyrubí pokutu za nedodržanie riadneho termínu a vám tak vznikajú nezanedbateľné škody. Z praxe vieme, že niekedy je lehota tak krátka, že sa reálne nedá stihnúť. Všetky tieto prieťahy s úradmi, ako aj neprimeraný rozsah byrokracie iba brzdí a zväzuje činnosť malých a stredných podnikateľov.

Pre každého podnikateľa je jeho podnikanie okrem motivácie aj veľkým záväzkom a zodpovednosťou. Prináša so sebou prekonanie veľa bariér, formálnych a aj mentálnych, ktoré často berú priestor tvorivosti. Základom podnikateľskej tvorivosti je odvaha, priestor a vnútorná sloboda jednotlivcov, preto sme sa ako spoločnosť rozhodli prísť s niečím netradičným a inovatívnym, ako je expertíza daňového advokáta. Považujeme za dôležité o týchto problémoch hovoriť nahlas, aby mal systém šancu sa opraviť.

Produkt Daňový hovorca vytvorený spoločnosťou TAX LAW vás vďaka svojej expertíze odbremení od daňovo - právnej byrokracie a ochráni majetok a informácie, aby ste mohli plnohodnotne tvorivo podnikať a prinášať niečo úžasné pre našu spoločnosť.

Chcete mať v požiadavkách daňového úradu jasno?
Vyskúšajte Daňového hovorcu.

Daňový hovorca je spoľahlivý partner vo Vašom podnikaní. Daňový úrad Vám budeme držat od tela a Vy sa tak budete môcť naplno a bez starostí venovať svojmu podnikaniu.

 

Vyskúšať službu

Daňový hovorca na seba preberá zodpovednosť za sledovanie všetkých vašich lehôt a termínov voči daňovému úradu a tie plní vo vašom mene. Daňový hovorca za vás podáva daňové priznania, kontrolné výkazy, prehľady, vyjadrenia a to všetko riadne včas.

Ak niečo nie je vykonané v lehote, váš daňový hovorca vám zodpovedá za škody - inými slovami ak pre nedodržanie termínu dostanete pokutu, uhradí ju Daňový hovorca. Je na to ako advokát poistený. Produkt daňový hovorca je vlastne permanentné advokátske zastúpenie v každej situácii s daňovým úradom. Či ide o pravidelné podávanie mesačných daňových priznaní až po daňové kontroly ba dokonca až spory s finančnou správou.

Pomáhame vám prekonávať formálne bariéry podnikania, všetko za presne stanovených podmienok a cien, ktoré sú u nás dostupné aj pre malých a stredných podnikateľov.

Ochrana pred pokutami je len jedna z množstva výhod, ktoré Vám ponúka Daňový hovorca. Chcete vedieť viac o ďalších výhodách, ktoré Vám Daňový hovorca ponúka? Prečítajte si v nasledujúcich článkoch:
Ste malý alebo stredný podnikateľ? S daňovým úradom viac nebudete musieť komunikovať.
Šikane zo strany daňového úradu odzvonilo
Ako ochrániť svoje podnikanie pred daňovým úradom?
Rozumiete požiadavkám daňového úradu? Chráňte seba a svoje podnikanie.